درباره ما.

سامانه مشاهده فیش حقوقی در واحد فناوری اطلاعات شهرداری زرین شهر

و به سفارش واحد حسابداری تهیه گردیده است

طراح و برنامه نویس: حمیدرضا صفائی زاده

با تشکر از مهندس روح اله سلیمیان بابت حمایت ها و راهنمایی های بی دریغشان